Сала Нишког симфонијског оркестра, 20 сати

Ауторске композиције проф. Гоцета Коларовског

Гоце Коларовски (1959–2006) је угледни македонски композитор, научник и музичар, дугогодишњи професор и декан Музичког факултета Универзитета „Св. Ћирил и Методије“ у Скопљу. Композицијско образовање стекао је на Факултету музичких наука у Скопљу у класи академика властимира николовског где је постао први мајстор композиције. Посебан значај у његовом развоју као ствараоца имала је специјализација државног Конзерваторија „н. а. роман- Корсаков” у Санкт Петербургу у класи познатог композитора и педагога Сергеја М. Слоана. Као професор на Музичком факултету у Скопљу, Гоце Коларовски формирао је једну од највећих композиционих часова у историји ове институције, а његови дипломирани студенти данас су истакнути креативци, педагози, организатори музичког живота у Македонији и иностранству. Гоце Коларовски је био иницијатор и предавач неколико школа и мајсторских предавања из композиције у Македонији и предавач по позиву на страним универзитетима. Посебно значајна и плодна била је сарадња са Универзитетом у Нишу, где је Коларовски био ангажован на Факултету уметности као предавач музичко-теоријских предмета и ментор дипломских студија. рад Коларовског снажно је заснован на националним изворима и истовремено одражава модерне трендове светске уметничке музике – рационалне технике компоновања, цитате и стилске алузије, максимално концентрисан израз. његова симфонијска музика, камерна дела за различите композиције и солистичке композиције успешно се изводе на концертним и фестивалским подијумима у Македонији и ван ње увек остављајући трајан утисак својом дубоком мишљу, емоцијама и композицијским мајсторством. Концертни програм који обележава 60 година од рођења Коларовског подељен је у три тематска блока. ИЗворИ, први блок, садржи дела заснована на националној традицији (Езгија) или настала у раном периоду стварања (Соната за клавир). Други блок под називом Ѕвона представља дело које ствара звук звона – вечна инспирација композитора. Најдиректнији одраз тога је прелудијум Ноћно звоно, а алузијама звона су проткана два вокална циклуса која представљају још једну креативну преокупацију Коларовског – хаику поезију, која је, такође симбол концентрације смисла и значења. Последњи блок, т‘Га З а С евер, обухвата дела која се односе на Лењинград, тј. Санкт Петербург (Сцене и Лењинградска соната) као и последње дело Коларовског Алузии из 1906, настало 2006. године.


Програм

ИЗВОРИ / SOURCES
„Сам - езгија“ за флауту (1997) / Flute Sam (1997)
солиста: Јелена Јаковљевић (флаута) /
soloist: Jelena Jakovljevic (flute)
Соната за клавир (1984) / piano Sonata (1984)
Andantino. Animato
Andante
Toccata. Presto
солиста: никола Цветковић (клавир) /
soloist: nikola Cvetković (piano)
ЗВОНА / BELLS
„четири пролећна магновења“ - стихови од Мацуа Баше (2002) /
“Four Spring magnitudes” - lyrics by macu Basha (2002)
„Пролећна ноћ“ / “Spring night”
„Испод мог крова“ / “Under my roof”
„Боже на овој планини“ / “god on this mountain”
„Пролећно јутро“ / “Spring morning”
солиста: Сашa арсенков (тенор) / soloist: Sasha Arsenkov (tenor)
никола Цветковић (клавир) / nikola Cvetković (piano)
„вечерње звоно“ - прелудијум за клавир (1992) / „evening Bell“ -
prelude to the piano (1992)
солиста: Ива Дамјановски (клавир) / soloist: iva Damjanovski (piano)
„четири снежна магновења“ - стихови Мацуа Баше (2003) /
“Four Snow magnitudes” - verses by macau Basha (2003)
„Изађимо напоље“ / “Let’s go out”
„Први снег“ / “First Snow”
„Гавран“ / “The raven”
„Упали ватру“ / “Light a fire”
солиста: Гонца Богоромова-Краповски (сопран) / gonca
Bogoromova-Krapovski (soprano)
Марија вршкова (клавир) / marija Vrškova (piano)
ТУГА ЗА СЕВЕРОМ / MORNING FOR THE NORTH
„Сцене“ за клавир (1987) / piano Scenes (1987)
солиста: Ива Дамјановски (клавир) / soloist: Iva Damjanovski (piano)
Соната за виолину и клавир „Лењинградска“ (1988) /
Sonata for violin and piano “Leningrad” (1988)
солиста: владимир Костов (виолина) /
soloist: Vladimir Kostov (violin)
Марија вршкова (клавир) / marija Vrškova (piano)
„алузија на 1906“ за клавир (2006) /
“Allusion to 1906” for piano (2006)
солиста: Марија вршкова (клавир) / soloist: marija Vrškova (piano)