Сала Нишког симфонијског оркестра, 20 сати

Српски минималисти

Ансамбл за Другу Нову Музику, који се поново окупио 2017. године после готово тродеценијске паузе, спаја неке од првих чланова са новим генерацијама музичара. Данас га чине: Нада Kолунџија, Бранка Парлић, Мирослав Миша Савић, Анђелка Ђорђевић, Милош Раичковић, Драгољуб Илић, Лидија Станковић, Татјана Шурев, Ирена Kофман, Наташа Пенезић, Kатарина Радовановић, Јована Ђорђевић, Aндреј Негић, Димитрије Бељански и Дуња Црњански.

Aнсамбл је први пут наступио јавно 7. децембра 1977. године у Студентском културном центру у Београду, изводећи минималистичке композиције Милоша Раичковића. Изведено је и раичковићево дело Пермутације. Ансамбл је убрзо почео да изводи и композиције других београдских композитора – Kатарине Миљковић, Мирослава Савића, Миодрага Лазарова, Милимира Драшковића, владимира тошића, Марјана Шијанеца и других. Уз подршку уредника Музичког програма СKЦ-а, Мирослава Савића, Ансамбл је гостовао у више градова у иностранству, а наступао је и на Музичком бијеналу у Загребу 1979. Издао и Lp са композицијама роберта Морана и Милимира Драшковића, а снимао је и за радио и телевизију. Међу многобројним извођачима на клавирима, клавијатурама и удараљкама били су: нада Kолунџија, Миша Савић, Драган Илић, Слободан тодоровић, Бранка Парлић, Лидија Станковић, Kсенија Зечевић, Миодраг Лазаров Пасху, Владимир тошић, Милимир Драшковић, Небојша Брајовић (Морис вит), Пол Пињон, Олгица Антић, Анђелка Марјановић,Aлександар Дамњановић, Дубравка Kовачевић, Милош Петровић, Истра Печвари, Мила Лацковић, Драгана Kосић, Марјан Шијанец, Раде Булатовић, Ненад Јелић, татјана Шурев, Мирослав Kарловић, Ђорђе Гавриловић, Вељко Николић, Татјана Тасић, Борислав Павићевић, Маргита Стефановић и Милош Раичковић. После вишегодишње паузе, ансамбл је обновљен у децембру 2017. на јубиларном концерту, 25. децембра 2017. године у СKЦ-у, у Београду, Ансамбл за Другу Нову Музику је обележио 40 година од свог првог концерта одржаног на том истом месту. Серија концерата под називом „Медитације за клавире – 24 руке“ одржана је 2018. на фестивалу „Мермер и звуци” у аранђеловцу и Београду, а потом настављена 7. јула у новосадској Синагоги. Састав се окупио поново 22. јануара 2019. године у београдском СКЦ-у, са новим програмом на којем су се нашла дела Богдановића, Бељанског, Тошића, Савића и Раичковића, али и Батагова и Гласа.


Програм

андреј негић (1993): тинес(2018) / Andrej negić (1993): Tines(2018)
владимир тошић (1949): алтус(2001/2018) / Vladimir Tošić (1949): Altus(2001/2018)
Мирослав Миша Савић (1954): ојлеров акорд - Шепардови тонови (2017) /
miroslav misa Savic (1954) - euler Chord - Shepherd’s Tones (2017)
Димитрије Бељански (1995): Секвенца 1, “новогодишња импровизација” (2018) / Dimitrije Beljanski (1995): Sequence1, “new year’s improvisation” (2018)
Драгољуб Илић (1956): Пејзажи iii (2019) / Dragoljub ilic (1956): Landscapes iii (2019)
Мирослав Миша Савић: аБЦ за аДнМ (1980/2019) / miroslav misa Savic: ABC for ADnm (1980/2019)
Милимир Драшковић (1952-2014):
Из новог старог света (2004), аранж. андреј негић / milimir Draskovic (1952-2014):
From the new Old World (2004), arrangement. Andrej negic
Милош раичковић (1956): водени тонови (Пермутације iii, 1977) /
miloš raičković (1956):
Water Tones (permutations iii, 1977)